Kinesitherapie op voorschrift van de arts.

Ook hierbij is mijn plan van aanpak vaak gebaseerd op zelf in beweging komen, de zelfredzaamheid verhogen, en inzichten/aanleren van oefeningen.

Uiteraard zijn er ook situaties waarbij een hands-on behandeling noodzakelijk is.

 

Graag overloop altijd tijdens een eerste kennismaking de verwachtingen en doelen om samen tot een plan van aanpak te komen.

 

 

prijs per sessie: €30 per half uur / €45 per 45 min / €60 per uur

(gedeconventioneerd/ terugbetalingstarieven terug te vinden bij uw mutualiteit)